www.kdarkitekt.no * Kirsti Dybsjord * k-dybsjo@online.no

 

   

 

 

Produkter & tjenester

 

 

 

 

  • Gratis 1. befaring (etter 1. befaring gis en ca. pris)
  • Skisser
  • Byggeanmeldingstegninger / tegninger
  • Arbeidstegninger
  • Interiørkonsultasjon
  • Fargeanalysekonsultasjon

 

Timepris kr 750.- inkl. mva

 

De fleste drømmer om å bygge et hus som er tilpasset ønsker og behov.

Kirsti  har god erfaring i å lytte til kundene og ut fra dette tegner hun skisser. Når skissene er i mål, blir den endelige tegningen laget.

 

Den nye bygningen skal også ha farger. Kirsti bruker sin erfaring som farge terapaut og fargekonsulent til å finne farger som evnt. familien kan leve i.

 

 

Sentral Godkjenning  >>

Les mer om arkitekten

Kiprå 2, Sandnes